Chắc anh ấy không biết được rằng tôi lại tinh ý và phát hiện ra chi tiết nhỏ nhặt nàylên đầu trang