Mất laptop là một nỗi lo lớn, việc bị xâm nhập, thất thoát dữ liệu cá nhân hay công việc quan trọng lại cànglên đầu trang