Ứng dụng Big Data trong lĩnh vực thống kê giá, thị trường bất động sản vào năm 2020

Công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) sẽ được ứng dụng vào năm 2020 để hiện đại hóa, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tăng cường khả năng dự báo đối với một số chỉ tiêu thống kê trong các lĩnh vực thống kê giá và thị trường bất động sản..

 

 Đó là một trong những mục tiêu cụ thể của “Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

 

 “Đề án ứng dụng CNTT-TT trong hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” hướng tới mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ CNTT-TT và các phương pháp khoa học dữ liệu để nâng cao chất lượng hoạt động thống kê nhà nước hướng đến hệ thống thông tin thống kê quốc gia tích hợp và hiện đại trong giai đoạn 2020 - 2025. Đổi mới điều tra thống kê; tích hợp, sử dụng dữ liệu hành chính; thu thập và xử lý dữ liệu lớn; phổ biến thông tin thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng và bảo mật thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành đất nước dựa trên thông tin thống kê.

 
Mục tiêu cụ thể của Đề án này là đến năm 2020 xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia, từng bước kết nối với hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia trên nền tảng dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dữ liệu các cuộc tổng điều tra thống kê khác và một số cơ sở dữ liệu bộ, ngành được kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin của Tổng cục Thống kê.
 
Sử dụng công nghệ thông minh (webform và thiết bị cầm tay) thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong các cuộc điều tra thống kê, cụ thể: 80% trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 75% trong điều tra nông thôn và nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; 75% trong điều tra doanh nghiệp và hộ cá thể; 80% trong các cuộc điều tra khác.
 
Cùng với đó, tích hợp, tiếp nhập hoàn chỉnh các dữ liệu hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu của một số bộ, ngành để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn vào năm 2020 để hiện đại hóa, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tăng cường khả năng dự báo đối với một số chỉ tiêu thống kê trong các lĩnh vực thống kê giá và thị trường bất động sản.
 
Đồng thời, phổ biến thông tin thống kê theo tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại; ứng dụng khoa học dữ liệu và hình ảnh dữ liệu trong phổ biến báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý, năm nhằm hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc ra quyết định và điều hành dựa trên bằng chứng của Chính phủ. Nâng cấp một cách căn bản hạ tầng CNTT-TT, bảo đảm an ninh an toàn và hoạt động thông suốt của hệ thống thông tin thống kê nhà nước, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ thống kê và các mục tiêu đề ra của Đề án.
 
Đến năm 2025, các mục tiêu Đề án đặt ra gồm: hoàn thiện hệ thống thông tin thống kê nhà nước và hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất theo quy định của Luật Thống kê; sử dụng 85% phiếu điều tra điện tử trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và sử dụng 90% trong các cuộc điều tra khác; tích hợp hoàn chỉnh dữ liệu hành chính có liên quan trong các ngành, lĩnh vực; chuẩn hóa nhu cầu thông tin và thiết kế biểu mẫu đầu ra nhằm thống nhất thông tin trong hệ thống thông tin hành chính nhà nước với hệ thống thông tin thống kê; mở rộng ứng dụng Big Data trong các lĩnh vực thống kê di cư nội địa, du lịch, vận tải và một số lĩnh vực thống kê khác...
 
Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Đề án cũng nêu rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sẽ được tập trung triển khai trong thời gian tới, đó là: Xây dựng và vận hành kho dữ liệu thống kê vi mô tích hợp tập trung của hệ thống thống kê nhà nước; Xây dựng kho ứng dụng hỗ trợ hoạt động thống kê trên cơ sở các quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa; Sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của điều tra doanh nghiệp; hiện đại hóa hoạt động phổ biến thông tin thống kê...
 
Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê) có trách nhiệm chủ trì thực hiện các nội dung, chương trình chung của Đề án. Bộ TT&TT chịu trách nhiệm ban hành các quy chuẩn kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành trong đó có dữ liệu về thống kê hướng tới Chính phủ điện tử; hỗ trợ thẩm định các hạng mục của Đề án theo quy định; đồng thời phối hợp với Bộ KH&ĐT (Tổng cục Thống kê) trong việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan của Đề án.
 

 Theo Ictnews

       
Sẽ không có gì lạ nếu iPhone 8 giá 1.000 USD
Lenovo ra mắt bộ đôi laptop mới cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Qualcomm ra mắt công nghệ cảm biến chiều sâu cho camera Android
Asus chính thức ra mắt hai dòng bo mạch chủ ROG và Prime X399
Phát hiện “backdoor” được cài vào một sản phẩm phần mềm quản lí máy chủ
lên đầu trang