Google Maps vừa ra mắt nhiều tính năng giúp người Việt Nam lưu thông thuận tiện hơn, bao gồm cả thông báo sắplên đầu trang