Vốn hóa Amazon vượt 900 tỷ USD lần đầu tiên trong lịch sử phát triển 21 năm của công ty thương mại điện tử lớnlên đầu trang