Các giám đốc điều hành mới, đặc biệt là những người được bổ nhiệm trong nội bộ, thường cảm thấy choáng ngợp vàlên đầu trang