Với những ai làm SEO hay đang làm dịch vụ SEO thì cam đoan rằng chúng ta không thể không gặp hiện tượng từ khóalên đầu trang