Xu hướng phát triển mới của phương thức marketing trên mạng truyền thông xã hội - như Facebook đã trở thành mộtlên đầu trang