Gò Vấp là một Quận với tốc độ phát triển kinh khủng về mọi mặt. Trong đó giáo dục được Quận đặc biệt quan tâm,lên đầu trang