Trong 5 năm kể từ năm 2012, Trung Quốc sản sinh 46 startup được định giá ít nhất 1 tỷ USD...lên đầu trang