Liệu tôi có nên vay thêm tiền mua căn hộ hay dùng số vốn này để đầu tư kinh doanh đủ tiền mới mua?lên đầu trang