Con gái bà Cao Thị Ngọc Dung ứng cử Hội đồng Quản trị PNJ

Con gái bà Cao Thị Ngọc Dung ứng cử Hội đồng Quản trị PNJ

07 - 06 -2020 76 Lượt xem
Con gái bà Cao Thị Ngọc Dung ứng cử Hội đồng Quản trị PNJ
    Bà Trần Phương Ngọc Thảo hiện là Giám đốc trung tâm chuyển đổi số hóa của PNJ, nắm giữ hơn 5,7 triệu cổ phiếu PNJ.

    BÌNH LUẬN

    Top