Lưu trữ Chùa Ba Vàng - Blog Người chia sẻ

Chùa Ba Vàng

  • Cắp sách đến học chùa Ba Vàng cách tiếp thị, thu tiền

    Cắp sách đến học chùa Ba Vàng cách tiếp thị, thu tiền

    Kiến thức 23 - 03 - 2019 446 Lượt xem

    Hiện tại không ai biết chùa Ba Vàng đã thu được bao nhiêu tiền từ các hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan như “cúng vong”, “cúng nghiệp”, tổ chức các khóa tu, hành lễ… Tuy nhiên, các chuyên gia đều chung nhận định ngôi chùa này đã rất giỏi trong việc “làm […]

Top