Lưu trữ đạo đức - Blog Người chia sẻ

đạo đức

  • “Thiên, Địa, Nhân” theo tư tưởng của Lão Tử

    “Thiên, Địa, Nhân” theo tư tưởng của Lão Tử

    Người chia sẻ 11 - 12 - 2018 2123 Lượt xem

    Câu thứ nhất “Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên” Tạm dịch: Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên Sự vận hành của Trời và Đất là gần với Tự nhiên nhất. Cá bơi trong nước, chim bay trên […]

Top